Ohlášky na neděli 17. 1. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17. 1. do 24. 1. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne  

2. neděle v mezidobí

 

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Valíkovu, Karafiátovu a Ďáskovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Panny Marie, Matky jednoty křesťanů  
 
Út    
18.00 Za rodinu Foltovu
St    
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Památka sv. Anežky, panny a mučednice 07.30 Za všechny kněze, kteří zde působili
a za doktora Jiřího Motýla
 
  17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Antonína Pokorného, manželku, živou rodinu
a duše v očistci
So Sobotní památka Panny Marie 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

3. neděle v mezidobí

(Neděle Božího slova)

 

7.45 Za Františka a Blaženu Koukalovy,
rodiče a sourozence
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Po dobu trvání 5. stupně protiepidemického systému se může jedné bohoslužby účastnit maximálně tolik osob, kolik odpovídá 10 % kapacity míst k sezení v daném kostele. Účast na bohoslužbách v naší farnosti je proto až do odvolání vyhrazena přednostně těm, na jejichž úmysl je daná mše sv. slavena. Zájemci o případná zbylá volná místa mohou kdykoli kontaktovat o. Jakuba.

 

  • Úterní mše sv. jsou po dobu trvání 5. stupně protiepidemického systému určeny dětem, které se připravují na první svaté přijímání, a jejich doprovodu.

 

  • Na čtvrteční ranní mše sv. je možné přijít i bez přihlášení.

 

  • Příležitost k individuálnímu přijetí svatého přijímání či svátosti smíření je v louckém kostele vždy v neděli od 14.30 do 17.00 hodin a také půl hodiny přede mšemi sv. ve všední dny. Po domluvě jsou kněží samozřejmě ochotní poskytnout individuální duchovní služby i mimo tyto hodiny.

 

  • V pondělí začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Zvláště v tyto dny pamatujme na tento úmysl ve svých osobních modlitbách.

 

  • Pod věží najdete text nedělního kázání o. Jakuba (také ZDE) a také farní kalendář pro další rok (též ZDE). Termíny jednotlivých akcí se mohou vzhledem k aktuální epidemické situaci průběžně měnit.

 

  • Ještě tento týden je možné přispět do tříkrálové sbírky prostřednictvím zapečetěných charitních pokladniček umístěných v kostele a na dalších veřejných místech v obci. Přispět lze také bezhotovostně. Více informací je na webových stránkách Charity (www.trikralovasbirka.cz).