Svátosti

Křest
Svátost smíření
Biřmování
Manželství
Svátost nemocných

Komentáře nejsou povoleny.