Farní kalendář 2023

Poutě Zámecká kaple 21. 5. Ostatní Tříkrálová sbírka 7. 1.
Vysoké Studnice 4. 6. Farní ples 21. 1.
Bítovčice 18. 6. Duchovní obnova 10. – 11. 3.
Kozlov 26. 6. 1. svaté přijímání 30. 4.
Petrovice 2. 7. Farní den 11. 6.
Velký Beranov 23. 7. Misijní neděle 22. 10.
Puklice 13. 8.
Luka nad Jihlavou 27. 8.