O naší farnosti

Razítko farnost Luka

Naši farnost Luka nad Jihlavou tvoří společenství asi 400 lidí, kteří společně slaví bohoslužby v kostelích a kaplích v Lukách nad Jihlavou a okolí. Do farnosti totiž patří obce Bítovčice, Bradlo, Jeclov, Luka nad Jihlavou, Nové Domky, Otín, Petrovice, Předboř, Puklice, Svatoslav, Velký Beranov. Z Luk nad Jihlavou je vykonávána také duchovní správa farnosti Vysoké Studnice, do které patří obce Kozlov, Věžnice a Vysoké Studnice.

Farníci rádi zvou obyvatele těchto obcí ke společnému setkávání na farním dnu, farním plese, ve farní kavárně, i při jiných příležitostech.

Farnost společně organizuje Misijní den na podporu šíření víry a podporu chudých a potřebných lidí ve světě, zapojuje se společně se skauty do Tříkrálové sbírky, organizuje spolu se Sdružením Petrov letní tábory pro děti.

Více se s životem farnosti můžete seznámit nejen skrze tyto stránky, ale také tím, že přijdete mezi nás. Jste srdečně zváni a vítáni.