Svátost smíření

Příležitost ke svátosti smíření je v kostele minimálně 30 minut před každou mší svatou. O svátost smíření lze požádat také individuálně v kostele i na faře.