Ekonomické a pastorační rady farností

Máte-li zájem, můžete si zobrazit i jednotlivé zápisy z jednání.

Luka nad Jihlavou

 

Ekonomická rada (2021 – 2026)
 • Petr Číhal
 • Lenka Dvořáčková
 • Vlastimil Ohera
 • Jakub Tůma (farář)
Pastorační rada (2022 – 2027)
 • Markéta Brestovská (skautky a skauti)
 • Martin Dvořáček (pěší poutě, příprava plakátů, hudba)
 • Veronika Kolouchová (katecheze dětí, tábory)
 • Jan Mátla (farní den, farní ples)
 • Jakub Svoboda (chrámový sbor, schola, tábor)
 • Jakub Tůma (farář)
 • Jindřiška Váchová (komunikace s vedením městyse, farní kavárna)
 • Miroslav Zvěřina (technická podpora)

 

Vysoké Studnice

 

Ekonomická rada (2021 – 2026)
 • Marcela Fialová
 • Blanka Mátlová
 • Dagmar Strnadová (funkční období: 2023 – 2028)
 • Jakub Tůma (farář)
Pastorační rada (2023 – 2028)
 • Petra Habermannová
 • Květoslava Vomelová
 • Tomáš Plevan
 • Jakub Tůma (farář)