Svátost nemocných

Svátost nemocných se uděluje jednotlivě kdykoli na požádání v kostele nebo při návštěvě kněze doma. Je možno dohodnout se osobně v kostele či telefonicky. 1x do roka se uděluje tato svátost společně v kostele. Termín je vždy dopředu ohlášen.