Biřmování

Biřmování je svátost těsně spjatá se křtem a spolu s eucharistií patří k plnosti uvedení do křesťanského života. V naší tradici je také chápána jako stvrzení osobního rozhodnutí pro Krista.

Svátost křesťanské dospělosti má přijmout každý pokřtěný katolík. Tato svátost je logickým a nutným krokem na cestě k vědomé a zodpovědné víře. Je užitečná zejména u těch věřících, kteří byli pokřtěni v dětském věku a dosud neměli příležitost k osobnímu přijetí vztahu s Bohem i se společenstvím ostatních křesťanů.

Přihlásit se může každý, kdo dovršil 15. rok svého věku (horní hranice není stanovena). Příprava je vyhlášena jednou za několik let, vždy s ohledem na počet zájemců.

V letošním školním roce v naší farnosti příprava na svátost biřmování neprobíhá.