Biřmování

V pátek 5. října 2018 po mši sv. začne opět příprava na biřmování. Přihlásit se mohou ti, kteří tento školní rok končí základní školní docházku a starší. Vyplněnou přihlášku, kterou si můžete vzít vzadu na stolečku v kostele nebo stáhnout zde, odevzdávejte na faře nebo v kostele.