Kostely a kaple

Kostely a kaple farnosti Luka nad Jihlavou

kostel farní sv. Bartoloměje
kostel filiální sv. Petra a Pavla (Petrovice)
kostel filiální Nanebevzetí Panny Marie (Puklice)
kaple sv. Víta (Bítovčice)
kaple sv. Anny (Velký Beranov)

Kostely a kaple farnosti Vysoké Studnice

kostel Nejsvětější Trojice
kaple sv. Jana a sv. Pavla (Kozlov)

farní kostel sv. Bartoloměje
farní kostel sv. Bartoloměje

Centrem života každé farnosti je farní kostel. Ten náš je zasvěcen sv. Bartolomějovi. Je postaven na nízkém ostrohu mezi řekou Jihlavou a Kozlovským potokem na místě původního románského kostelíka, z něhož se zachovala spodní část věže. Podle odhadu znalců stál ve zdejší osadě kostel již kolem roku 1200. Snad byl i spojen s třebíčským klášterem. Vodních toků se užívalo ke zřízení zemských stezek, ta zdejší se nazývala „haberská“. Farní budova pravděpodobně stojí na místě bývalé tvrze, která chránila brod přes řeku Jihlavu. Románské sklepy a přízemí fary tuto teorii potvrzují, pochází ze 14. až 16. století. Zpátky ale k farnímu kostelu. Kostel byl již v době gotiky upravován a byl středem významné farnosti ve 14. a 15. století. V 16. století se stal kostelem evangelíků až do roku 1625. Byla to doba úpadku katolické víry a do Luk dojížděli řeholní kněží z Jihlavy. Až v roce 1672 byla zdejší fara obsazena farářem. Kostel byl zpustošen Švédy a stále více chátral. V letech 1755-1763 vznikl současný kostel ve slohu baroka. Majitel panství hrabě Kounic má zásluhu na jeho stavbě. V roce 1973 a dalších letech se provedla oprava vnitřku podle nových liturgických předpisů i oprava venkovní. Mezi venkovní úpravy patří vytvoření parku kolem kostela. Další velké opravy se dělaly v letech 1994 až 1996. Jednalo se o generální opravu s výměnou krovu, novou měděnou krytinou a opravou fasády. Hodnota provedené opravy byla 5 milionů korun. Vnitřek kostela zdobí hlavní oltář mučení sv. apoštola Bartoloměje od jihlavského malíře J. Steinera z roku 1755. Na bohoslužbu zvou tři zvony z počátku 16. století.