Ohlášky na neděli 20. 6. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 20. 6. do 27. 6. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 12. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Zbyňka Svobodu, rodiče a bratra
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka    
   
Út Nezávazná památka
sv. Jana Fischera a Tomáše Mora, mučedníků
 
17.00 !!!
Za Alžbětu Smejkalovou, manžela, sestry
a rodiče (Mše sv. se zaměřením pro děti)
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
19.15 Tichá adorace
Čt Slavnost Narození sv. Jana Křtitele  
19.00 Na poděkování a za Booží pomoc a ochranu
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Jana Vondráka, dvoje rodiče
a příbuzné
So  
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 13. neděle v mezidobí


v Kozlově poutní slavnost
sv. Jana a Pavla, mučedníků

a

v Petrovicích poutní slavnost
sv. Petra a Pavla, apoštolů

7.45 Za nově vysvěcené kněze a jáhny
9.30 Mše sv. v Puklicích
9.30 Poutní mše sv. v Kozlově
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
15.00 Poutní mše sv. v Petrovicích: Za farníky

 

  • Sbírka příští neděle při ranní mši svaté bude na bohoslovce. Díky předem všem dárcům.

 

  • Příští neděli prožijeme v Petrovicích poutní mši svatou, která bude v 15 hodin. Předtím je třeba kostel v Petrovicích zase uklidit. Úklid proběhne tento čtvrtek. Pojedeme v 16 hod. od kostela. Kdo můžete, tak se, prosím, zapište vzadu na stolečku. Díky.

 

  • Sraz pěších poutníků do Petrovic bude příští neděli v 13.30 na kraji cyklostezky za zdravotním střediskem.

 

  • V úterý bude poslední dětská mše svatá, která začne již v 17 hodin. Přede mší svatou mají děti příležitost přistoupit ke svaté zpovědi, a to od 16.15 hodin. Po mši sv. jste pak zváni na farní zahradu na táborák. Pro děti budou špekáčky, chléb a pití zajištěny.

 

  • Ve středu od 19.15 do 19.45 hodin bude příležitost k tiché adoraci.

 

  • Vzadu na stolku je k vyzvednutí konečný rozpis nedělních „obědů s farářem“. Díky všem, kdo se přihlásili.