Ohlášky na neděli 3. 4. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3. 4. do 10. 4. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 5. neděle postní 7.45 Za rodiče Markovy a Zachovy a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
 
Út      
18.00 Za Marii Holubovu, manžela, dva syny
a sestru Anastázii Ruchařovu
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St   18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
19.15 Adorace
Čt 9.00 Mše sv. v Lukách – setkání kněží z jihlavského děkanství
 
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Annu a Františka Böhmovy,
rodiče a sourozence
So   18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Květná neděle 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických, syna Ladislava
a celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Sbírka této neděle je určena na opravy kostela v Petrovicích.
  Všem dárcům děkujeme.

 

 • Zveme na pobožnosti křížové cesty,
  které budou zde v kostele v pátek od 18.30 a v neděli od 14.30 hodin.

 

 • Ve středu bude opět příležitost ke společné adoraci. Začátek bude až v 19.15 hodin.

 

 • V pátek po večerní mši svaté se uskuteční na faře poslední postní „náboženství pro dospělé“. Zaměříme se na obřady Svatého týdne.

 

 • Připomínáme, že od 1. dubna jsou bohoslužby podle letního rozvrhu.

 

 • Na stolku u východu a na nástěnce najdete letáček s rozpisem zpovídání před Velikonocemi. Hlavní zpovědní den bude zde v Lukách v sobotu 9. dubna od 8 do 11 hodin. Vykonejte si, prosím, svátost smíření zavčas. Mimo uvedené termíny se pravidelně zpovídá také přibližně 30 minut před každou mší svatou.

 

 • V pondělí 11. dubna nás čeká adorační den farnosti. Je to součást modlitebního řetězce farností, kdy je celý den kostel otevřený a kdy se společně klaníme našemu Pánu v Eucharistii, prosíme za naši diecézi, za naše rodiny a za kněžská povolání. Dobrovolníci ochotní hlídat kostel se mohou zapsat do rozpisu, který je taktéž na stolku u východu.

 

 • Nakonec tu máme pozvání pro rodiny s mladšími dětmi. V sobotu 7. května se, dá-li Pán, vydáme na výlet do Třebíče. Bližší informace k programu i tabulku na přihlašování do autobusu najdete na stolku u zpovědnice. Kvůli organizaci prohlídek prosíme, aby se zvlášť zapsali i ti, kdo by případně jeli vlastním autem.

 

 • Dne 9. dubna se uskuteční v Brně Diecézní setkání mládeže s o. biskupem. Autobus z Luk odjíždí v 6.35 z náměstí. Vedoucí autobusu: Klára Zažímalová, tel. 730 843 990. Cena autobusu 150 Kč dohromady za obě cesty.