Benefiční koncert Dagmar Peckové ve Vysokých Studnicích

Studnický spolek Život pro varhany
srdečně zve na
Benefiční koncert Dagmar Peckové,
který se uskuteční
20. června od 16 hodin
v kostele Nejsvětější Trojice ve Vysokých Studnicích
.

Vzhledem k protiepidemickým opatřením je nutné se před návštěvou koncertu registrovat jedním z těchto způsob: e-mailem na adrese zivotprovarhany@seznam.cz nebo telefonicky na tel. č. 774 424 546.