Aktuálně ve farnosti

MŠE SV.
V současné době se může účastnit jedné bohoslužby maximálně 20 osob. V případě, že bude vyhlášen přechod do 3. stupně protiepidemického systému (tzv. PES), bude se moci účastnit jedné bohoslužby až 30 osob. Zájemci o účast na bohoslužbě se mohou hlásit u o. Jakuba (tel. 775 632 771). Přednost mají ti, na jejichž úmysl je daná mše sv. slavena, a v neděli ti, kdo mají lektorskou či ministrantskou službu.

Individuální duchovní služba v kostele (např. sv. zpověď či sv. přijímání):
NEDĚLE 14.30 – 17.00

V případě zájmu o udělení svátostí či jiné duchovní služby mimo tyto hodiny neváhejte kontaktovat o. Jakuba.

POHŘBY / SVATBY – max. 20 osob
(V případě, že bude vyhlášen přechod do 3. stupně protiepidemického systému, tzv. PES, bude se moci účastnit pohřbu / svatby až 30 osob.)