Aktuálně

!!! Od 28. dubna je možné přijít na bohoslužby bez přihlášení. !!!

PODMÍNKY PRO ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH

  • mít respirátor nebo chirurgickou roušku
  • před vstupem do kostela si dezinfikovat ruce
  • dodržovat dvoumetrové rozestupy (nejedná-li se o členy jedné domácnosti)

Příležitost přijmout individuálně svaté přijímání mimo mši sv. bude v měsíci květnu již pouze hned po nedělní májové pobožnosti, která obvykle začíná ve 14.30 (tj. cca od 15.00 do 15.15 hodin).