Aktuálně

Duchovní obnova – 24. 2. 2024

(Kliknutím na obrázek se obrázek zvětší.)

 

 

 

 

 

 

Program duchovní obnovy

Pátek 23. února
17.30     Křížová cesta a příležitost ke svátostí smíření
18.00     Mše sv.
18.40 – 19.15           Adorace

Sobota 24. února

9.00     Mše sv., po mši sv. Promluva o odpuštění a smíření

10.10                  Tichá adorace
během adorace: příležitost ke svátosti smíření a přímluvná modlitba

10.55    Zakončení adorace a svátostné požehnání