Aktuálně

BOHOSLUŽBY – 10 % kapacity míst k sezení.
– Na mše sv. je nutné se předem přihlásit.

!!! POZOR !!! 21. února 2021 mimořádně nebude pravidelná nedělní odpolední duchovní služba.

Příležitost přijmout individuálně svátosti mimo mši sv. bude opět, dá-li Pán, až 28. února od 15 do 17 hodin.