Děkovná mše svatá v Petrovicích

Příští neděli 28.10. bude mše svatá také v Petrovicích ve 14 hodin. Při této mši svaté poděkujeme za šťastný průběh opravy věže kostela. Zároveň budeme v den 100. výročí vzniku naší republiky prosit za naši vlast. Po mši svaté bude možnost se nahoru na věž kostela podívat. V případě pěkného počasí bude příležitost se po mši svaté také u kostela zdržet a chvíli spolu setrvat a posedět.