Evropské setkání mladých – Taizé

Na konci roku se v Praze uskuteční Evropské setkaní mladých, které pořádá komunita bratří z Taize. Je určené pro lidi 16-35 let. Kdo by se chtěl dozvědět více, tak je zván v pátek do Jihlavy na zpěvy a modlitby, které se uskuteční v kostele sv. Jakuba od 18.30 h. Informace o setkání můžete také získat na webových stránkách www.taizepraha.cz a www.taize.fr/cs