Farní den 8. června

V neděli 8. června se uskuteční 6. farní den, na který jste všichni srdečně zváni. Na co se můžete těšit? Vše podstatné se dozvíte z plakátu, který najdete zde. Pamatujme také na šťastný průběh a příhodné počasí farního dne ve svých modlitbách. Zároveň tímto prosíme ochotné farnice a farníky o napečení nejrůznějších sladkostí, cukroví, buchet, koláčů, o zavařené okurky, papriky-kozí rohy, mátu, salát, prostě co zahrada, sklep, špajzka dala…. Přinášet vše můžete v pátek 6. června po mši svaté nebo v sobotu 7. června od 16 hodin na kaplanku. V sobotu 7. června budou na farní zahradě probíhat také přípravy farního dne, rádi přivítáme ochotné pomocníky…. Díky předem.