Farní školka

Milí rodiče našich malých křesťánků, dětí v kostele přibývá, a tak se farní rada domluvila, že využije nabídky Lucky Dvořákové, aby jednou do měsíce fungovala farní školka. Bude probíhat v čase farní kavárny, od 14.3O do 17.3O a to tedy v dny, kdy bude farní kavárna. Avšak pro umístění dítěte do školky není návštěva farní kavárny podmínkou. Mnoho rodičů uvítá volnější odpoledne nebo si potřebuje zařídit osobní věci – a i od toho tu školka bude. Nicméně návštěva farní kavárny je samozřejmě vítána 🙂

Školka bude určena dětem předškolního věku, tedy dětem ve věku od 3 do 6 let, případně pro děti s odkladem školní docházky, tedy až děti 7-mi leté.

Obsah každého dne farní školky bude postaven na pohádce, která jim bude přečtena na začátku každého setkání a od ní se potom bude odvíjet naše další činnost – práce s pohádkou, dramatizace, zvukomalebné prvky, námětové hry, výtvarné aktivity, pohybové hry, pracovní listy, písničky nebo říkadla.

Děti budou mít pedagogické vedení. Jsem absolventkou bakalářského oboru Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě Hradec Králové a pokračuji studiem magisterského oborou Pedagogika předškolního věku.

První setkání proběhne 26. 10.

Na práci s malými farníky se těší Lucka Dvořáková

školka