Farní opékání

Opékání na farní zahradě na závěr školního roku.