Kola pro Afriku

Na konci minulého roku jsme se zapojili do akce „Kola pro Afriku“. Momentálně máme přes 150 kol. První část byla dnes odvezena. Děkujeme všem dárcům. Zvláštní poděkování patří panu Blažkovi za starost o uskladnění kol.