Misijní koláč 2014

Děkujeme všem, kteří jste podpořili Misijní neděli – přispěním do sbírky či podporou akce „Misijní koláč“. Děkujeme.