Živý betlém 22.12.2013

Skauti si připravili Živý betlém. Děkujeme všem, kdo se na něm podíleli.