Fotografie z farních táborů

Díky všem, kdo jste pomáhali organizovat letošní farní tábory. Díky také vám všem, kteří jste je jakkoli podpořili – modlitbou, hmotně či jakkoliv jinak. Výběr fotografií z táborů najdete ve fotogalerii: turnus „Starší“, turnus Slované ; turnus Noe ; turnus Don Bosco.