Fotografie z Misijní neděle

Děkujeme vám všem, kdo jste podpořili letošní misijní aktivity v naší farnosti. Díky, kdo jste se zapojili do Modlitby za ulice. Díky vám, kdo jste přispěli do nedělní sbírky a dále všem, kdo jste přispěli buchtami, předměty a jiným zbožím k průběhu misijního jarmarku. A v neposlední řadě díky všem, kdo celou misijní neděli zabezpečili.Výtěžek sbírky misijní neděle činí 18.963 Kč a výtěžek akce Misijní jarmark před kostelem činí dalších 75.808 Kč. Výběr fotografií z misijní neděle najdete zde.