Fotografie z Misijní neděle

Díky vám všem, kteří jste podpořili Misijní neděli. Výtěžek sbírky při bohoslužbách činí 20.949 Kč a výtěžek akce Misijní koláč před kostelem činí 49. 026 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. Pán Bůh zaplať také všem, kteří jste přispěli svými buchtami, předměty a jiným zbožím k podpoře misií a díky všem, kdo celou misijní neděli zabezpečili. Výběr fotografií z této neděle najdete zde.