Fotografie z Misijní neděle

Výtěžek sbírky Misijní neděle činí 23.166 Kč a výtěžek akce Misijní koláč činí 43. 670 Kč, dohromady tedy 66.836 Kč. Vybralo se tak o více jak 14.000 Kč oproti loňsku. Což je mimořádný nárůst. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Pán Bůh zaplať také všem, kteří jste přispěli svými buchtami, předměty a jiným zbožím k podpoře misií a díky všem, kdo celou misijní neděli zabezpečili. Výběr fotografií z misijního dne si můžete prohlédnout zde.