Fotografie z plesu

Díky všem, kdo jste podpořili průběh letošního Farního plesu. Výběr fotografií si můžete prohlédnout zde.