II. Světový den prarodičů a seniorů

U příležitosti Druhého světového dne prarodičů a starých lidí, který letos připadá na neděli
24. července, je možné získat plnomocné odpustky. Kromě obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na papežův úmysl) je třeba splnit jednu z následujících podmínek:

 

  • Věnovat dostatek času návštěvě starých lidí v nouzi nebo v nesnázích, ať už osobně, nebo virtuálně.

 

  • Zúčastnit se daný den papežské bohoslužby, nebo různých akcí spojených s oslavou Světového dne prarodičů a seniorů, které se budou konat po celém světě, a být při tom veden opravdovým duchem pokání a lásky.

 

  • Plnomocné odpustky mohou získat také staří lidé, kteří jsou nemocní, a všichni ti, kteří se z vážného důvodu nemohou vzdálit ze svých domovů a duchovně se zapojí do bohoslužeb Světového dne prarodičů a seniorů, přičemž obětují Bohu své modlitby, bolesti a utrpení.