Kázání o. Jakuba na Květnou neděli 28. 3. 2021

Květná neděle – cyklus B

Mk 11,1-10/Jan 12,12-16; Iz 50,4-7; Žl 22,8-9.17-18a.19-20.23-24; Flp 2,6-11;
Mk 14,1 – 15,47

Dnes si víc než kázání raději v klidu pořádně přečtěme pašije.

 

Bratři a sestry,

Květná neboli Pašijová neděle, kterou slavíme, nám přináší zvláštní poselství: K životu s Bohem patří jásání i smutek, radost i zklamání.

To, že máme radost, když nás druzí chválí, to, že nás těší lidská přízeň, nemusí hned nutně znamenat, že jsme daleko od Boha, že jsme se zaprodali „marné slávě“. Stejně jako to, že cítíme smutek a bolest, nemusí hned nutně znamenat, že nás Bůh opustil.

Spolu s Kristem můžeme slavně vstoupit do Jeruzaléma i hořce trpět; a obojí se může stát součástí naší cesty ke vzkříšení.

o. Jakub