Kázání o. Jakuba z 1. 1. 2021

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Nm 6,22-27; Žl 67,2-3.5.6+8; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21

Bratři a sestry,

sousloví Matka Boží používáme jako katoličtí křesťané celkem běžně. Dochází nám ale, jak je to zvláštní titul? Bůh chce mít matku. Ten, který je věčný, nekonečný, který nemá žádný počátek, chce mít tu, která jej počne, porodí, vychová a bude doprovázet. – Co nám tím Pán říká?

Při pohledu na Bohorodičku můžeme vlastně vnímat hned dva Boží vzkazy: Na prvním místě můžeme na tváři Matky Boží pozorovat odlesk mateřské lásky, se kterou se Bůh ujímá každého z nás. Na druhém místě pak můžeme vnímat, že nám Bůh Pannu Marii dává jako příklad toho, jak by si od nás přál být milován On.

Když vidíme matku s děťátkem, probouzí se v nás hluboké lidské city, je zasaženo naše srdce, dotýká se nás něha. Toto je společné snad skoro úplně všem lidem. I když to třeba hned nedáváme navenek přímo najevo, uvnitř se každého z nás pohled na matku s dítětem v náručí dotýká. V Marii nám Bůh říká: A přesně takto vás toužím milovat já – jako matka miluje své dítě: něžně, hluboce, bez podmínek a zároveň naprosto hmatatelně a konkrétně.

Vztah mezi člověkem a Bohem ovšem nemůže být jen jednostranný. Na Boží lásku k člověku je zde vždy nějaká lidská odpověď. A také její vzor můžeme nalézt v obrazu Matky Boží: Bůh chce, abychom jej milovali jako jeho děti, ale také jako jeho Matka. Bůh se nám nejenom zcela daruje, ale také od nás touží lásku naplno přijímat. Matka nepočítá čas, který věnuje svým dětem. Matka tiše doprovází své dítě, i když mu přestává rozumět nebo i když se jí zdá, že se jí její potomek začíná vzdalovat. Dobrá Matka se nikdy svého dítěte nezřekne. A právě takto touží být od nás Bůh milován. Bohu sice nic nechybí. On je sám v sobě plnost lásky. Přesto ale touží přijímat lásku od nás lidí, touží být od nás doprovázen, touží od nás přijímat naši pozornost
a konkrétní péči, tak jako ji přijímá dítě od své maminky.

Bude to tedy možná znít dost zvláštně, ale Boží vzkaz, který nám přináší pohled na Matku Boží, zní opravdu následovně: Bůh je nejenom náš Otcem, ale i naše Matka. A touží, abychom také my jeho milovali nejenom jako jeho děti, ale i jako matky.

Kéž se tedy nám všem daří v nadcházejícím roce zase o něco více žít jako děti a jako matky Boží a kéž tak všichni můžeme zakusit zase o něco lépe radost ze světla Hospodinovy tváře.

o. Jakub

Matka Boží Milující
(mozaika, autor: Jiří Šťasta)