Kázání o. Jakuba z 25. 12. 2020

Slavnost Narození Páně

(Za svítání)

Iz 62,11-12; Žl 97,1+6.11-12; Tit 3,4-7; Lk 2,15-20

V jedné jeskyni za Betlémem nocovali tři pastýři. Uprostřed noci je náhle navštívil anděl. První se ani nevzbudil, druhý se sotva převalil, jenom ten třetí vstal a spěchal se spolu s dalšími poklonit nově narozenému Zachránci.

Evangelia nám, bratři a sestry, postupně líčí odpovědi různých lidí na zprávu o narození Spasitele: pastýři, lidé z Betléma, mudrci, Herodes… Některé z těchto odpovědí vyčteme jen mezi řádky, některé si můžeme jen domýšlet. Jistě ale stojí za to si znovu a znovu pokládat otázku: Jaká je naše odpověď na tuto naprosto zásadní novinu?

Když přicházíme na mši sv. – a v současné složité době to jistě bude platit dvojnásob – dá se předpokládat, že většina z nás skutečně touží patřit k těm, kteří se přicházejí poklonit Betlémskému Dítěti. Budeme ale podobně jako pastýři velebit a chválit Boha, také až se zase vrátíme do našeho všedního života?

Po většinu roku máme asi dost často blízko spíš k pastýři, který si sice rozespale vyslechne zprávy z nebe, ale pak se otočí na druhý bok a spí dál. Ono čím člověk déle spí, tím méně se mu chce vstávat. Zvyk je železná košile a těžko je po letech měnit.

Narození Božího Syna nám však přináší novou naději: Změna je možná, a to dokonce i po mnoha staletích. Město Sión, dávná Davidova pevnost, symbolická Hospodinova nevěsta, se konečně dočkává svého Ženicha. Těm, kterým se už pomalu začínalo zdát, že na ně Hospodin docela zapomněl, se dostává radostné zprávy o novém začátku. – A když toto mohlo přijít po staletích, kdy izraelský národ živořil na pokraji zániku, proč by nemohlo přijít něco podobného po měsících i letech, když jsme se my brodili v bažině temnoty života bez Boha?

Spása – záchrana – změna k lepšímu skutečně může přijít i v našem životě, a to i po velmi dlouhé době čekání a nezdarů. To je, milí přátelé, velmi důležité poselství dnešní slavnosti. Nenechme se tedy ukolébat lhostejností, skepsí ani cynismem. Nedovolme, aby se z nás stal pastýř, se kterým už nehne ani celé vojsko andělů. Nikdy neopusťme víru, že i v nás může zvítězit světlo. I když teď možná spíme a nechce se nám z pelechu, nikdy není pozdě, abychom vstali a vydali se na cestu ke Kristu.

Kéž se tedy pro nás pro všechny stane dnešní slavnost velkou posilou. Kéž nám všem uprostřed našich nocí náš Pán vlije novou chuť vstát, běžet se mu poklonit a cestou všem lidem přinášet radostnou zprávu o Bohu, který zachraňuje a  všem nabízí pravý pokoj.