Knihy z farní knihovny k rozebrání

Ve farní knihovně se nachází dost knih, které jsou tam ve více výtiscích a zbytečně v knihovně leží. Proto jsme se rozhodli, že vám tyto nadbytečné výtisky nabídneme k zakoupení či rozebrání. Po dvě následující neděle (8.12., 15.12.) si je budete moci za dobrovolný příspěvek koupit či rozebrat. Budou připravené v chodbě pod věží po ranní mši sv. a před jedenáctou mší svatou.