Modlíme se za ulice

image001V návaznosti na poutní kázání na svátek sv. Bartolměje 2019 a na slovo  Slovo biskupa k mimořádnému misijnímu měsíci a inspirováni aktivitou ve farnosti Kutná Hora, bychom vás chtěli pozvat k modlitbě za ulice. V rámci misijního roku nabízíme příležitost procházet našimi ulicemi a obcemi s vděčností za dar víry a také s prosbou o Boží požehnání pro jejich obyvatele. Jak to budeme konkrétně uskutečňovat? V kostele vpředu pod sochou Pána Ježíše jsou v krabičce u nástěnky kartičky s názvy jednotlivých ulic a také okolních obcí. Z jedné strany kartičky je modlitba a z druhé strany je mapka, na které je zvýrazněná část obce, za kterou se máme modlit. Vybereme si jednu ulici či obec a tu do misijní neděle 20. října alespoň jednou projdeme. Na začátku ulice se pomodlíme modlitbu z kartičky a pak budeme procházet s jakoukoliv modlitbou v srdci a s prosbou o Boží požehnání pro obyvatele jednotlivých domů či pracovníků a zákazníků obchodů, firem, atd. Zda budete procházet ulicemi ráno, během dne či večer je samozřejmě na každém podle jeho časových možností. Může se stát, že ve dne nikoho nepotkáme a zase naopak i večer můžeme potkat větší počet lidí. Když někoho potkáme, tak se třeba jen pozdravíme. Možná se nás však i zeptají, co tam děláme, pak je to příležitost vydat svědectví o tom, že prosíme o Boží požehnání pro tu ulici či obec. Ze svátosti křtu, kterou jsme všichni přijali, plyne závazek vydávat svědectví. Tím prvním je určitě modlitba za sebe i za ty, se kterými žijeme.

modlitba

>> Stáhnout modlitbu v PDF <<

image012Věřím, že tato modlitební aktivita přinese nám i všem obyvatelům našich obcí Boží požehnání a milost, i když nebude vždy hned viditelná. Ulice či obce, které takto již projedeme a „promodlíme“, pak prosím označte zvýrazňovačem v kostele na nástěnce v připraveném seznamu ulic, abychom viděli, jak naše „misijní“ úsilí roste. Kartičky si ponecháme k další případné modlitbě. Těším se na plody, které nám, našim obcím a farnosti toto misijní úsilí přinese.

Galerie: