Modlitba živého růžence

Mnoho let se v naší farnosti modlí živý růženec. Někteří z těch, kteří se do této modlitby dříve zapojili, zemřelo nebo v naší farnosti již nebydlí, proto je potřebné seznam aktivních členů aktualizovat. Členové živého růžence – skupina vždy 20 lidí – se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku růžence, který se po měsíci mění. Skupina se tak denně pomodlí celý růženec se všemi tajemstvími. Zcela původně vznikla tato modlitba v 19. století ve Francii na podporu misií a postupně se rozšířila do celého světa. Dnes touto modlitbou můžeme podporovat nejen misie, ale i život své farnosti či nová duchovní povolání. Jako farář budu vděčný, když bude tato modlitba ve farnosti dál pokračovat. Chtěl bych vás proto vybídnout, ať už vás stávající členy živého růžence jakož i vás ostatní, kteří byste nově byli ochotni se k této modlitbě přidat, abyste se zapsali na připravený list papíru na oltáři sv. Barbory, tzn. na oltáři z vašeho pohledu vzadu vlevo. Po vašem zapsání se, vytvoříme zcela nový rozpis této modlitby, který začne platit 1. listopadu.