Novéna před biřmováním

Svátost biřmování bude udělována v naší farnosti v sobotu 12. října. Tento čtvrtek 3.10. zahájíme bezprostřední přípravu modlitbou novény. Zváni jsou nejen biřmovanci a jejich kmotrové, ale i vy ostatní. Biřmování je slavností celé farnosti, proto se k této modlitbě dle svých možností připojte. Buď zde v kostele nebo doma. Text novény je nakopírovaný vzadu na stolečku, takže si ho můžete vzít i do každé rodiny. Text najdete také na webových stránkách farnosti zde. V textu je také uvedeno, v kolik hodin se v jednotlivé dny společně modlíme zde v kostele.