Novéna před udělováním svátosti biřmování

Svátost biřmování bude udělována v naší farnosti v sobotu 14. listopadu. Ve čtvrtek zahájíme bezprostřední přípravu modlitbou novény. Zváni jsou nejen biřmovanci a jejich kmotrové, ale i všichni ostatní. Biřmování je slavností celé farnosti, proto se k této modlitbě dle svých možností připojte. Text novény je nakopírovaný v kostele vzadu na stolečku, takže si ho můžete vzít i do každé rodiny. Text najdete také zde.