Odpustky v Roce sv. Josefa

Plnomocné odpustky u příležitosti Roku sv. Josefa, vyhlášeného papežem Františkem
u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa za patrona – ochránce všeobecné církve

Apoštolským listem Patris corde („Otcovským srdcem“) papež František dne 8. prosince 2020 vyhlásil zvláštní rok zasvěcený svatému Josefovi, který potrvá od svátku Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince tohoto roku do 8. prosince roku 2021. Tímto rokem chce papež  připomenout 150. výročí vyhlášení svatého Josefa patronem všeobecné Církve.

V této souvislosti Apoštolská Penitenciárie vydala dekret, kterým se při příležitosti oslavy tohoto výročí uděluje od 8. prosince 2020  do 8. prosince roku 2021 možnost získat zvláštní plnomocné odpustky všem věřícím, kteří:

 1. odmítnou jakoukoli zálibu ve hříchu, a
 2. splní tři obvyklé podmínky (sv. smíření, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce), a
 3. zúčastní se akcí spojených s Rokem sv. Josefa při příležitostech určených Apoštolskou penitenciárií“, tedy věřícím:
 4. kteří alespoň 30 minut budou rozjímat nad modlitbou „Otče náš“,
 5. kdo se zúčastní duchovních cvičení či jednodenního soustředění zahrnujícího meditaci nad postavou Mariina snoubence,
 6. kteří během tohoto roku po příkladu sv. Josefa vykonají skutek tělesného či duchovního milosrdenství,
 7. rodinám nebo snoubencům, kteří se společně pomodlí růženec,
 8. kteří každý den svěřují svou každodenní práci ochraně sv. Josefa,
 9. kteří se ve své modlitbě dovolávají přímluvy Dělníka z Nazareta, aby našli práci ti, kdo ji hledají, a aby práce všech byla důstojnější,
 10. kteří se pomodlí litanie ke sv. Josefu nebo Akathistos ke sv. Josefu, celý nebo aspoň jeho část, či jakoukoli jinou modlitbu ke sv. Josefu, podle vlastní liturgické tradice, na úmysl pronásledované církve a za posilu pro křesťany vystavené různým formám pronásledování.

Aby Apoštolská Penitenciárie znovu potvrdila všeobecnost ochrany svatého Josefa pro církev, uděluje kromě výše zmíněných příležitostí  plnomocné odpustky všem věřícím, kteří se pomodlí jakoukoli oficiálně schválenou modlitbu nebo vykonají úkon zbožnosti ke cti svatého Josefa, například se pomodlí modlitbu „K tobě, svatý Josefe“, a to zvláště:

 1. u příležitosti svátků sv. Josefa 19. března a 1. května,
 2. na svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa,
 3. o Neděli svatého Josefa (podle byzantské tradice),
 4. dne každého měsíce a
 5. kteroukoli středu, která je v latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefovi.

Nemocní a zasažení nemocí Covid-19

Senioři, nemocní, umírající a všichni, kdo za současného stavu pandemické krize nemohou ze zákonných důvodů opustit místo svého pobytu, mohou získat plnomocné odpustky ve svém vlastním domě nebo tam, kde se z důvodů překážky dané pandemickou krizí nacházejí:

 1. pokud nemají zalíbení v jakémkoli hříchu,
 2. mají úmysl co nejdříve splnit tři obvyklé podmínky (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce),
 3. vykonají úkon zbožnosti ke cti svatého Josefa, útěše nemocných a patronu šťastné smrti,
 4. a přitom obětují s důvěrou Bohu bolesti a těžkosti svého života.

Povzbuzení kněžím

Závěrem Apoštolská Penitenciárie povzbuzuje kněze, mající příslušná oprávnění, aby se ochotně a velkodušně nabídli ke slavení svátosti smíření a nemocným často posloužili svatým přijímáním.