Ohlášky 1.1.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1.1. do 8.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

 

7.45 Za dp. Jana Veselého a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve  
 
Út  
18.00 Za Věru Číhalovu, rodiče, sestry a neteř Pavlu.
St  14.00 pohřeb p. Čestmíra Prokeše.
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za nová kněžská a řeholní povolání.
18.30 Adorace.
 Slavnost Zjevení Páně 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za dvoje rodiče, jejich děti a duše v očistci.
So 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne Svátek Křtu Páně

  

7.45 Za rodinu Čermákovu a Foltovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka minulé neděle na pokrytí nákladů s topením v kostele činí 18.835 Kč. Díky všem, kteří jste přispěli.
  • Další mimořádná sbírka je ta Tříkrálová a proběhne nastávající sobotu 7. ledna. Protože jde o akci poměrně velkou, prosíme o zapojení dětí i dospělých. Kdo byste mohl, ozvěte se, prosím Markétě Brestovské. Telefonní číslo 730 819 633 najdete v ohláškách na nástěnce i na farních stránkách v sekci ohlášky. Sraz je od 8.30 h. u Vaňků ve skleníku. Je vhodné mít koruny, pláště. Děkujeme předem za vaši podporu a zapojení se.
  • Blíží se ples farnosti Luka a Sdružení Petrov, všichni jste srdečně zváni. Vstupenky si můžete zakoupit u Lukáše a Veroniky Kolouchových. Ples se uskuteční v sobotu 14. ledna.
  • Ve čtvrtek jste opět zváni od 18.30 h. k adoraci  na podporu života farnosti i každého z nás.