Ohlášky 1.11.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1.11. do 8.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

Slavnost Všech svatých   7.45 Za dp. Milo Bendu a kněze, kteří působili v naší farnosti.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Dušičková pobožnost na hřbitově.
Po Památka Věrných zemřelých 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Za živou a + rodinu Zvěřinovu a duše v očistci.
Út  
18.00 Za manžele Vondrákovy a přízeň. (se zaměřením pro děti.)
St Památka sv. Karla Boromejského, biskupa  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  
18.30 Začátek novény před biřmováním.
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických, sourozence a celý rod.
So 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
 Ne 32. neděle v mezidobí  7.45 Za rodinu Šanderovu, Brožovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Marii a Františka Matulovy a celý rod a rodiče Bartuškovy.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnešní sbírka je věnována na plánované stavební úpravy na faře. Díky všem dárcům.
  • Dušičková pobožnost bude dnes ve 14.30 h. na hřbitově.
  • Dnešním dnem začíná nový rozpis modlitby živého růžence. Rozpis najdete vzadu u oltáře sv. Barbory.
  • Máme možnost od dnešního dne získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci a to až do příští neděle. Kromě tří obvyklých podmínek – sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce, je podmínkou při návštěvě kostela pomodlit se modlitbu Otčenáš a Věřím v Boha. A v celém dušičkovém týdnu je možno získávat také plnomocné odpustky tím, že se při návštěvě hřbitova pomodlíme za zemřelé a během dne se pomodlíme na úmysl Svatého otce a přistoupíme ke svatému přijímání. Tyto podmínky jsou uvedeny také na nástěnce venku a na webových stránkách farnosti.
  • V souvislosti s možností přijetí svátosti smíření upozorňuji, že zítra se bude zpovídat až po mši svaté.
  • Díky všem, kteří jste přišli ve středu pohrabat listí kolem kostela.
  • Svátost biřmování bude udělována v naší farnosti v sobotu 14. listopadu. Ve čtvrtek zahájíme bezprostřední přípravu modlitbou novény. Zváni jsou nejen biřmovanci a jejich kmotrové, ale i vy ostatní. Biřmování je slavností celé farnosti, proto se k této modlitbě dle svých možností připojte. Buď zde v kostele nebo doma. Text novény je nakopírovaný vzadu na stolečku, takže si ho můžete vzít i do každé rodiny. Text najdete také na webových stránkách farnosti. V textu je také uvedeno, v kolik hodin se v jednotlivé dny modlíme společně zde v kostele.
  • Rád bych vás pozval příští neděli odpoledne v 15 hodin do sálu kina na divadelní představení ochotnického souboru HerKA ze Šlapanic u Brna, ke kterému jsem patřil. Budou hrát lidovou komedii Babička v trenkách. Děj se odehrává v obchodě s deštníky na anglickém venkově a nejen tam. Věřím, že kdo přijde, tak se bude dobře bavit. Plakátek s pozváním najdete na nástěnce i na internetu.
  • Další kulturní nabídkou na příští neděli je koncert pěveckého sdružení Campanula. Zazní Requiem d moll Wolfganga Amadea Mozarta. Začátek koncertu je v 19 h. v kostele sv. Ignáce v Jihlavě.