Ohlášky 1. 11. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1. 11. do 8. 11. 2020

 

POZOR!!! Bohoslužby budou slaveny bez účasti lidu.

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Slavnost Všech svatých

 

  Na společný úmysl:

Za dp. Milo Bendu
a kněze, kteří působili v naší farnosti.

Za uzdravení vztahů v rodině.
Za rodinu Vochyánovu, Pólovu, Radka Jeřábka a duše v očistci.

Za záchranu duše.

Po Vzpomínka na všechny věrné zemřelé   Za zemřelé
Út   Za farníky
St Památka sv. Karla Boromejského, biskupa   Za zemřelé biskupy, kněze a jáhny brněnské diecéze
Čt   Za farníky
  Za rodiče Lifkovy, Brtnických, syna Ladislava a celý rod
So   Na společný úmysl:

Za rodinu Svobodovu, Báťovu a Špejtkovu.

Za rodiče Burdovy a celou přízeň.

Ne 32. neděle v mezidobí   Na společný úmysl:

Za rodinu Vondrákovu, Andělovu, jejich děti, duše v očistci a za rodinu Hosovu.

Za Leopolda Poláčka.

Za Františka Bauera a rodiče.

Za Marii Kolbabovou, rodiče Zámkovy, rodinu Kolbabovu a duše v očistci.

 

  • Vzhledem k platným nařízením Vlády ČR budou i nadále bohoslužby v naší farnosti slaveny bez osobní účasti věřících. Mše sv. na dříve přijaté úmysly odslouží kněží soukromě. V duchovní účasti na slavení eucharistie nám mohou pomoci přenosy mší svatých prostřednictvím Radia Proglas, Televize Noe nebo nejrůznějších internetových kanálů (viz např. http://www.mseonline.cz/).

 

  • Odpustky pro duše v očistci můžeme letos mimořádně získávat po celý měsíc listopad, a to dokonce i když nemáme možnost účastnit se mše sv. přímo v kostele. Podmínky pro získání těchto odpustků jsou zveřejněny ve zvláštním článku na farní vývěsce i na farním webu.

 

  • Individuální duchovní služba v kostele (např. sv. zpověď):

Neděle 1. listopadu 2020            14.30 – 17.00

Pondělí 2. listopadu 2020            17.00 – 19.00

Úterý 3. listopadu 2020               7.30 – 9.00

Středa 4. listopadu 2020              17.00 – 19.00

Čtvrtek 5. listopadu 2020            7.30 – 9.00

Pátek 6. listopadu 2020               17.00 – 19.00

Sobota 7. listopadu 2020             17.00 – 19.00

Neděle 8. listopadu 2020            14.30 – 17.00

Požádat o individuální udělení svátostí či duchovní rozhovor je samozřejmě možné také mimo tyto stanovené časy. V případě potřeby volejte na tel. číslo 775 632 771.

 

  • Pátek je prvním pátkem měsíce listopadu. I když se nemůžeme účastnit pobožností přímo v kostele můžeme obnovit své zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu ve svých domovech (viz Kancionál č. 065 a č. 066).

 

  • Pod věží je možné si vzít a odnést domů pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k dispozici je také ZDE.