Ohlášky 1.12.2013

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1.12. do 8.12.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

1. neděle adventní

 

7.45

Za Robina Kalistu, celý rod a Boží milosrdenství.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

9.30

Mše sv. ve Velkém Beranově

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Po

 

 

17.30

růženec

Út

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

 

18.00

Za Františka Musila a dvoje rodiče.

St

 

 

17.30

růženec

Čt

 
 

17.00

Mše sv. v Bítovčicích.

17.30

růženec

18.00

Za Josefa Janovského, dvoje rodiče a duše v očistci.

So

Památka sv. Ambrože,
biskupa a učitele církve

18.00

Mše sv. v Kozlově

18.00

Mše sv. ve Velkém Beranově

Ne

 

2. neděle adventní

 

7.45

Za Marii Čermákovu, rodiče a sourozence.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

  •  Dnešní sbírka je věnována opět na varhany. Všem dárcům velké díky.
  • Setkání s Mikulášem prožijeme zde v kostele dnes ve 14,30 h. Jste srdečně zváni. Kdo má zájem o návštěvu Mikuláše v rodinách, tak se může zapsat vzadu na stolku.
  • Ve čtvrtek 12. prosince bych rád obešel naše nemocné, kteří nemohou přicházet za námi do kostela. Prosím, kdo o někom víte, že by si přál návštěvu kněze, tak jeho jméno, adresu a případně telefonní kontakt nahlaste v sakristii. Díky.
  • Během bohoslužeb je problém s parkováním aut, přesto prosím, abyste ve spojovací cestě, která se nachází mezi Mateřskou školou a kostelem, neparkovali, ta cesta musí zůstávat průjezdná.
  • Ve farní knihovně se nachází dost knih, které jsou tam ve více výtiscích a zbytečně v knihovně leží. Proto jsme se rozhodli, že vám tyto nadbytečné výtisky nabídneme k zakoupení či rozebrání. Po dvě následující neděle si je budete moci za dobrovolný příspěvek koupit či rozebrat. Budou připravené v chodbě pod věží po ranní mši sv. a před jedenáctou mší svatou.
  • A nyní si děti mohou přijít pro hvězdičku, kterou po mši sv. připneme na nástěnku jako výraz toho, že se tento týden snažíme projevovat Bohu i lidem vděčnost. Zároveň připomínám, že při úterní dětské mši sv. budeme na úvod přinášet adventní lampy. Je proto třeba přijít s lampami deset minut přede mší sv. do chodby pod věží u hlavního vchodu, kde si lampy zapálíme.