Ohlášky 1.12.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1.12. do 8.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

1. neděle adventní

 

7.45 Za rodinu Šanderovu, Brožovu, Leona Stavovčíka a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út Památka sv. Františka Xaverského, kněze  
18.00 Za rodinu. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  
18.30 Adorace za obnovu života farnosti.
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Josefa Janovského, rodiče, sourozence a Boží ochranu.
So Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 2. neděle adventní

 

7.45 Za Vlastu Vondrákovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Josefa Bartuška, dvoje rodiče a celý rod.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Dnešní sbírka je věnována na církevní školství. Díky za vaši podporu.
  • Setkání s Mikulášem prožijeme zde v kostele dnes ve 14.30 h.
  • Výtěžek benefičního koncertu pro domácí hospic Bárka z minulé neděle činí dohromady 62.726 Kč. Díky, kdo jste Bárku podpořili.
  • Vzadu na stolečku si můžete zakoupit tradiční brožurku Průvodce adventem. Cena činí 9 Kč. Peníze dávejte do připravené krabičky.
  • Opět jste zváni k adoraci na podporu života naší farnosti ve čtvrtek od 18.30 h. Při této adoraci vzpomeneme tentokrát také na nenarozené děti a pomodlíme se za ochranu počatého života.
  • Příští neděli jste srdečně zváni na dva adventní koncerty: zde v Lukách vystoupí po dvou letech pěvecký sbor Santini z Telče. Začátek koncertu je v 15 hodin. Zazní české a světové adventní písně. Určitě je na co se těšit. Příští neděli se můžete také zúčastnit adventního koncertu ve Vysokých Studnicích, který opět připravil Alfréd Habermann. Začátek koncertu ve Studnicích je v 17 hodin. Lákadlem by mohla být např. hra na cembalo, na které zahraje Alfréd Habermann se svojí profesorkou Editou Keglerovou. Plakáty na oba koncerty najdete na nástěnce.
  • I pro letošní Advent je pro nás všechny připraveno adventní snažení. Advent nás zve, abychom chodili v Hospodinově světle a po jeho stezkách. Tady v kostele je připravena nástěnka. Je celá tmavá. Uprostřed už vidíme hvězdu a betlémskou jeskyni. Zatím je jeskyně prázdná, ale my víme, že se v ní narodí Ježíš. Jeho příchod ohlašuje jen hvězda, symbol naděje. Když si všimneme pozorně, vidíme, že k jeskyni vedou slabé čáry. Mohly by to být takové cesty, které vedou za Ježíšem a po kterých se můžeme vydat i my. Dnes po mši svaté si může každý z nás vzít z připraveného košíčku u nástěnky lístek, kde jsou rozepsané různé úkoly, které mají pomoci prozářit naše životní putování: např. pro mladší děti: půjdu brzo spát; pro starší děti: budu dávat pozor, abych každého pozdravil; pro dospělé: nebudu mlčet, když je potřeba obhájit dobro před zlem. Kdo si kartičku vezme, tak zároveň na nástěnku také připíchne stopu jako symbol, že se vydal za Ježíšem. Příští neděli si vezmeme kartičku s úkolem na další týden a umístíme na nástěnku další stopu.