Ohlášky 1.2.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1.2. do 8.2.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

4. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za požehnání rodiny, celý rod a na dobrý úmysl.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Svátek Uvedení Páně do chrámu 17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Růženu Vondrákovu, manžela, dvoje rodiče a sourozence
Út Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za manžele Holubovy, duše v očistci a celý rod.
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Agáty, panny a mučednice  
 
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Na poděkování za dar života a za všechny přátele a dobrodince.
So 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 5. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Foltovu a Čermákovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnešní sbírka je věnována na pokrytí nákladů spojených s výměnou kotle na faře a stavebními úpravami v budově fary. Díky všem dárcům.
  • Sklízení vánoční výzdoby bude v pondělí v 9 hodin. Kdo může přijít pomoci, je vítán. Díky předem.
  • Tento týden jsou jarní prázdniny, proto úterní mše sv. nebude se zaměřením pro děti. Při této úterní mši sv. bude na závěr mše sv. uděleno Svatoblažejské požehnání.
  • Příští neděli odpoledne jste opět zváni do farní kavárny. Během ní bude také fungovat i farní školka na kaplance.
  • Výběr fotografií z plesu je ke zhlédnutí zde. Kdo by chtěl všechny fotografie, tak stačí říct o. Milošovi a dodat mu CD či flash disk a on je nahraje.