Ohlášky 1.3.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1.3. do 8.3.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

2. neděle postní    7.45 Za Marii a Vladimíra Joslovy a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.00 Křížová cesta.
Po    
Út 18.00 Za Josefa Zvěřinu a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt    
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Křížová cesta.
18.00 Za Růženu Pokornou, manžela, celý rod a duše v očistci.
So 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 3. neděle postní    7.45 Za Františka a Bedřicha Čápovy, rodinu Procházkovu, rodinu Vaňkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.00 Křížová cesta.
  • Sbírka minulé neděle Svatopetrský haléř na potřeby Svatého otce činí 9.700 Kč. Výtěžek dnešní sbírky bude připsán, i když se to v minulý týden neohlásilo, na opravu topení na faře. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Příští týden v neděli bude paní Kolouchová po obou mších svatých vybírat na naše adoptované děti v Indii. Děkujeme předem za podporu.
  • Jste srdečně zváni na modlitbu Taize, která se uskuteční v úterý v 19.00 h. v kostele Povýšení sv. Kříže v Jihlavě.
  • Pomalu se blíží velikonoční svátky a i letos chceme přispět k jejich slavení sborovým zpěvem. Prosíme proto všechny zpěváky, kteří se pravidelně sborového zpívání účastní, ale i všechny ostatní, kteří by chtěli chrámový sbor posílit, aby se sešli k první zkoušce příští neděli (8. 3. 2015) v 15.00 hodin v kostele.
  • Příští neděli odpoledne po křížové cestě jste opět zváni do farní kavárny.