Ohlášky 1.3.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1.3. do 8.3.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

1. neděle postní 7.45 Za Františku a Bedřicha Čápovy, jejich syna a za rodiny Vaňkovy a Vavruňkovy.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Modlitba křížové cesty.
Po  
 
Út    
18.00 Za Marii Krčálovu, manžela, syna a rodiče. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  
18.30 Adorace za obnovu života farnosti.
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitby křížové cesty.
18.00 Za Luboše Svěráka a manželku.
So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 2. neděle postní 7.45 Za Mari a Vladimíra Joslovy a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Modlitba křížové cesty.

 

  • Sbírka uplynulé neděle Svatopetrský haléř činí 11.505 Kč. Díky všem dárcům.
  • Letos jsme ještě nevybírali na naše adoptované děti, proto příští neděli bude paní Kolouchová po obou mších svatých vybírat tradiční příspěvek na jejich podporu. Díky předem všem dárcům.
  • Ve čtvrtek jste opět zváni k adoraci za obnovu života naší farnosti. Začátek v 18.30 h.
  • Stejně jako roky předchozí je i pro letošní postní dobu připraveno postní snažení pro děti a dospělé. Tentokrát nás budou provázet Ježíšova blahoslavenství. Zde vepředu máme nástěnku, na které je Ježíš učící na hoře, kde zazněla i blahoslavenství. Po mši svaté si můžete vzít u nástěnky z připraveného košíku „knížečku“ s předsevzetím a celý týden se ho pak pokusit dodržovat či plnit. Příští neděli na znamení toho, že jsme se snažili předsevzetí plnit, můžeme umístit na naši horu blahoslavenství květ. Hora nám tak postupně rozkvete. Na „knížečkách“ jsou tři druhy předsevzetí: pro malé děti (předškolní), školáky a dospělé. Pro každý týden je připravena nová sada „knížeček“, vždy s jiným symbolem, který se vztahuje ke konkrétnímu blahoslavenství.
  • K evangeliu této neděle je vybráno „Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazvání Božími syny“. Co to znamená tvořit pokoj? Snažit se o to, aby byly mezi lidmi dobré vztahy. Toho docílíme jenom tak, že bližním budeme projevovat lásku, že je budeme vnímat a respektovat je. Kdo rozsévá pokoj, ten smýšlí o druhých upřímně, nešíří pomluvy a zbytečně nekritizuje, své bližní dokáže ocenit (srov. Gaudete et exsultate, čl. 87 a 88). Z evangelia je patrné, že i Ježíši, Synu Božímu, jde o pokoj mezi lidmi a Bohem. Když odolává ďábelským pokušením, stále myslí na svůj úkol, na nás a na naše vykoupení. Buďme proto následující týden i my takoví tvůrci pokoje.