Ohlášky 1.5.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1.5. do 8.5.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

6. neděle velikonoční 7.45 Za Martina Vondráka, dvoje rodiče, sourozence a Jana Nahodila.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve  
18.00 Májová pobožnost.
Út Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů  
18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti)
St   18.00 Májová pobožnost.
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Slavnost Nanebevstoupení Páně 18.30 Májová pobožnost.
19.00 Za nemocného bratra.
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Májová pobožnost.
19.00 Za Annu a Františka Böhmovi, rodiče a sourozence.
So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 7. neděle velikonoční 7.45 Za Marii a Josefa Kolářovi a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Zachovu, Nováčkovu a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Májová pobožnost.
  • Výtěžek sbírky uplynulé neděle na pomoc trpícím na Ukrajině činí 14.381 Kč. Díky všem dárcům.
  • Odjezd autobusu na pouť na Turzovku je v sobotu ve 2.45 h. Je třeba mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Cestovní pojištění do zahraničí si vyřizuje každý sám. Na Slovensku se platí eurem. Cestou zpátky se zastavíme na Velehradě, kde projdeme svatou bránou. Pro získání plnomocných odpustků s tím spojených je třeba přistoupit ke svaté zpovědi.
  • Začal měsíc květen. První májovou pobožnost prožijeme dnes po této ranní mši sv. Tento týden budou dále bývat májové pobožnosti, tak jak bylo ohlášeno.
  • Výběr fotografií z 1. svatého přijímání si můžete prohlédnout na farních internetových stránkách.
  • Příští neděli měla být kavárna. Z technických důvodů to není možné. Abychom ale nepřišli o možnost se setkat, tak vás srdečně zvu po odpolední májové pobožnosti na kaplanku, kde budeme moci zavzpomínat skrze video na návštěvu z roku 2002 u bývalých louckých farářů Františka Koukala, Václava Fišera, Víta Severy, Petra Rösslera a rodáka Jiřího Komárka, záznam trvá 42 minut a dále 15 minutový sestřih z několika farních dnů.