Ohlášky 1.6.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1.6. do 8.6.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

7. neděle velikonoční   7.45 Za Františka Zimolu, rodiče Heresovy a Zimolovy, švagra Slunského, Bohouše Mokrejše a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky. (u kaple v zámeckém parku)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po 18.30 Modlitba růžence.
Út Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 18.00 Na poděkování Pánu Bohu za uzdravení. (se zaměřením pro děti.)
   
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.30 Modlitba růžence.
Čt Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka  
 
17.00 ! Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za rodinu Dvořákovu a Sobotkovu.
So 19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne Slavnost Seslání Ducha svatého 7.45  Za Zbyňka Svobodu, rodiče a bratra.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Jak už jste slyšeli minulý týden, blíží se farní den, který proběhne již příští neděli. Všechny Vás tímto zveme a vy pozvěte vaše rodiny, příbuzné a přátele…budeme moc rádi, když spolu prožijeme nedělní odpoledne. Prosíme vás o napečení nejrůznějších sladkostí, cukroví, buchet, koláčů, o zavařené okurky, papriky-kozí rohy, mátu, salát….. Přinášet vše můžete v pátek 6.6. po mši svaté nebo v sobotu 7.6. od 16 hodin na kaplanku. V sobotu od 15 hod. budou na farní zahradě probíhat přípravy farního dne, rádi přivítáme ochotné pomocníky. Výtěžek farního dne bude použit na opravu sociálního zařízení na kaplance. Velké Díky předem. Pamatujme zároveň na šťastný průběh farního dne a příhodné počasí ve svých modlitbách.
  • V souvislosti s farním dnem bych také rád navštívil naše nemocné a to tuto středu dopoledne. Případně po domluvě i někdy jindy. Pokud o někom víte, že by si přál návštěvu kněze, tak jeho jméno a adresu nahlaste v sakristii.
  • Na příští neděli 8. června připadá také sbírka na charitu. Výtěžek sbírky při bohoslužbách bude zaslán právě na tento úmysl.
  • V úterý 10. června se uskuteční v Jihlavě Pochod pro život. Bližší informace jsou na plakátku.
  • Na pouť do Vambeřic je ještě volných 15 míst, tak toho můžete využít a přihlásit se u pana Blažka.
  • V úterý se budou z fary odvážet kola pro Afriku. Potřeboval bych ještě aspoň dva pomocníky na nakládání kol v úterý odpoledne ve 14 hodin. Pokud by někdo mohl, tak se mně, prosím, přihlaste. Díky.