Ohlášky 1.9.2013

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1.9. do 8.9.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

 

22. neděle v mezidobí 

7.45

Za farníky.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za Leopolda Poláčka.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Po

 

 

18.30

růženec

Út

Památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve

17.30

růženec

18.00

Za Boží ochranu pro celou rodinu, pomoc a posilu zvláště za naše nemocné.

St

 

18.30

růženec

Čt

 
 

18.00

Mše sv. v Bítovčicích.

18.30

růženec

19.00

Za Marii Markovu, manžela a dva syny.

So

19.00

Mše sv. v Kozlově

19.00

Mše sv. ve Velkém Beranově

Ne

23. neděle v mezidobí 

7.45

Za dvoje rodiče a sourozence.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

  • Sbírka minulé neděle na varhany činí 35.859 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.
  • Úterní mše sv. bude spojena s modlitbou žehnání na začátku školního roku. Je určena nejen školákům, ale i menším dětem, rodičům i prarodičům. Všichni jste zváni přijít zahájit školní rok zde u oltáře. Mše, jak již zaznělo, začíná v 18 hodin.
  • Vzadu na nástěnce je rozpis výuky náboženství. Výuka začíná v týdnu od 9. září.
  • Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si chtěli přečíst celou Bibli, a neměli jste zatím na to čas nebo dostatek odvahy? Můžete nyní začíst společně s ostatními čtenáři Bible v naší diecézi. Na stránkách www.vezmiacti.cz připravujeme rozpis k přečtení celé Bible za dva roky. Slavnostní zahájení programu Vezmi a čti celou Bibli je plánován na neděli 6. října 2013.