Ohlášky 1.9.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1.9. do 8.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

22. neděle v mezidobí

 

 

7.45 Za Martina Součka, rodinu Součkovu, Jelínkovu a Dohnalovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve  
18.00 !! Za děti a mládež a za Boží požehnání pro nový školní rok. (se zaměřením pro děti)
St  
17.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  
18.30 Adorace za obnovu života farnosti.
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Jaroslava Kostku, rodiče a tetu.
So 14.00 Svatební obřad Tomáše Konečného a Evy Matouškové.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 23. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Marii Markovou, manžela, dva syny a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Poutní sbírka na potřeby farnosti činí 20.450 Kč. Díky všem dárcům.
  • Začíná nový školní rok. Dětské mše sv. budou probíhat tradičně každé úterý. První dětská mše sv. bude již tento týden v úterý 3. září v 18 hodin a bude spojena s žehnáním školních brašen a pomůcek. Proto si je děti, studenti a také pedagogové mohou donést na tuto mši svatou.
  • Vzadu na stolečku jsou přihlášky do náboženství na nový školní rok. Přihlášku vyplňují pouze ti, kteří náboženství zatím nenavštěvovali. Výuka náboženství začne v týdnu od 16. září. Rozpis výuky náboženství na Základních školách je na rozpisu na nástěnce a na webových stránkách farnosti v záložce náboženství. Případná výuka náboženství na kaplance bude upřesněna později.
  • Během školního roku vás opět zvu každý první čtvrtek v měsíci k adoraci za obnovu a posílení života farnosti. Věřím, že svou přítomností na adoraci vyprosíme naší farnosti hojnost Božího požehnání. První příležitost máme tento čtvrtek od 18.30 h. Věřím, že jednu hodinu v měsíci pro účast na adoraci vyšetříme a život farnosti tak i touto modlitbou budeme podporovat. Díky předem.
  • V sobotu 14.9. zde chtějí uzavřít manželství Petr Zimola z Luk nad Jihlavou a Marcela Jamborová z Luk nad Jihlavou. A dále také Ondřej Vaněk z Luk nad Jihlavou a Nikola Píšová z Brtnice. Provázejme tyto snoubence svou modlitbou. Pokud by někdo věděl o nějaké překážce těchto sňatků, ať ji oznámí na faře.
  • V návaznosti na slovo otce Miloše při pouti a v návaznosti na dnešní slovo otce biskupa Vojtěcha bude zde vepředu v kostele příští neděli připravena mapa obcí, které patří do naší farnosti a zároveň kartičky s modlitbou a se jmény ulic, za které se budeme modlit. Vše bude upřesněno a vysvětleno příští týden.