Ohlášky 10.1.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10.1. do 17.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

 

 

Svátek Křtu Páně

 

 

 

 

 

7.45 Za manžele Kubelkovy, jejich rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út 18.00 Za živou a + rodinu Nahodilovu. (se zaměřením pro děti)
 
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za všechny kněze, kteří zde působili, doktora Jiřího Motýla a Boží milosrdenství pro celou farnost.
 
  17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Františka Musila a dvoje rodiče.
So 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
 Ne 2. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Františka a Boženu Brabencovy, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnes jste opět srdečně zváni do farní kavárny od 14.30 do 17 hodin.
  • Setkání rodičů dětí, které mají letos přistoupit k 1. svatému přijímání bude v úterý po dětské mši sv. zde v kostele.
  • Přátelé modlitby Taizé vás opět zvou do Jihlavy na modlitbu, která se koná v úterý v 19 hodin v kostele Povýšení sv. kříže.
  • Vzadu na stolečku můžete podepsat petici proti novele zákona o registrovaném partnerství, která by umožnila registrovaným párům osvojit si dítě svého protějšku, pokud je v rodném listu dítěte uveden pouze jeden rodič, případně pokud jeho druhý rodič o dítě nepečuje. Novela zákona je namířena proti staletími osvědčenému modelu rodiny.