Ohlášky 10.11.2013

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10.11. do 17.11.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

32. neděle v mezidobí 

 

7.45

Za rodinu Vondrákovu, Andělovu, duše v očistci a za Annu Hosovu.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za Františka a Marii Matulovy, jejich rodiče a celý rod.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Po

Památka sv. Martina, biskupa

 

 

17.30

růženec

Út

Památka sv. Josafata,
biskupa a mučedníka

 

18.00

Na úmysl dárce.

St

Památka sv. Anežky České, panny

 17.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

17.30

růženec v Lukách.

Čt

7.30

Volný úmysl.

 

17.00

Mše sv. v Bítovčicích.

17.30

růženec

18.00

Za manžela a dvoje rodiče a sourozence.

So

17.00

Mše sv. v Kozlově

18.00

Mše sv. ve Velkém Beranově

18.00

Mše sv. v Lukách – setkání mládeže
Za prohloubení víry mladých lidí.

Ne

 

33. neděle v mezidobí 

 

7.45

Za Alžbětu Smejkalovu, manžela, rodiče a sourozence.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

  • Sbírka minulé neděle na obnovu varhan činí 27.833 Kč. Díky všem dárcům.
  • Setkání mládeže našeho děkanství se uskuteční tuto sobotu 16.11. odpoledne. V 16 hodin bude na kaplance přednáška manželů Dvořákových o jejich dobrovolnické službě v Indii. V 18 hodin bude mše sv. v kostele a po ní deskové hry opět na kaplance. Mládežníci jsou srdečně zváni.
  • Po misijním dnu zůstalo u kostela kolo. Stále se o něj nikdo nehlásí. Pokud byste věděli o někom, kdo kolo postrádá, tak ať se staví na faře.
  • Od příštího týdne se začínají zapisovat úmysly mší sv. na další rok.